2008.KATO 정기총회 및 대표자회의
기본정보   이름: KATO      등록일: 2009-01-28 12:02:29     조회: 3482

2009년 1월 5일『 2008. KATO & KSTF 랭킹시상식 』에 앞서

『2008. KATO 정기총회 및 대표자회의』가 잠실 롯데호텔월드 3층 루비&제이드룸에서

개최되었습니다.

 

이 날 정기총회에는 KATO 랭킹대회를 주최하는 대회장님과 KATO 임원진이 참석하여

2009년 대회일정조정과 랭킹규정개정 및 현안 문제에 대해 심도있게 다루었습니다.

 

회의는 동호인의 권익보호와 동호인 테니스 발전을 최우선하는데 중점을 두었고

동호인 테니스가 건전하고 바르게 성장하도록 KATO 가 선도적인 역할을 하자는데

뜻을 함께 하였습니다.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


이름:     비밀번호:전체 : 24 개  ,  현재 1/2 page


여자이사 모임  (1)
2012.10.13
24: KATO


kato 하계 워크샵 이..
2012.08.04
23: KATO


kato 하계 워크샵 이..
2012.08.04
22: KATO


kato 하계 워크샵 이..
2012.08.04
21: KATO


kato 하계 워크샵 이..
2012.08.04
20: KATO


아시아투어 - 중국
2011.01.26
19: KATO


2010.정기총회및대표..
2011.01.26
18: KATO


감독관 회의(2010.1.3..
2010.02.02
17: KATO


엘레쎄와 함께하는 아..  (1)
2010.01.19
16: KATO


2009.KATO 정기총회 ..
2010.01.19
15: KATO


베트남 투어
2009.01.28
14: KATO


2008.KATO 정기총회 ..
2009.01.28
13: KATO


test
2008.08.11
12: KATO


2008.KATO 하계워크숍
2008.08.05
11: KATO


중국 해남도 투어
2008.02.01
10: KATO


2007.정기총회 및 대..
2008.02.01
9: KATO


2007.KATO 하계워크숍
2007.07.11
8: KATO


엘레쎄 메인스폰서 제..
2007.04.25
7: KATO


제2회 요넥스배 전국 ..
2007.03.02
6: KATO


중국상해투어
2007.02.05
5: KATO
[이전 10]  1  2  [다음 10]
 


  • 16,897,979원
.